განხორციელებული პროექტები

სამოქალაქო განათლების პროგრამა "მომავლის თაობა"

პროექტი:სამოქალაქო განათლების პროგრამა „მომავლის თაობა“ , დაფინანსებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების...

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა (CSSIGE)

პროექტი: „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ (CSSIGE)  დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად...

ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება

პროექტი: ,,ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება“. დაფინანსებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს...

ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისთვის

პროექტის სახელწოდება: „ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა...

ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამის სახელწოდება:“ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა” არის აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების...

ყველა განხორციელებული პროექტი