მიმდინარე პროექტები

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა (CSSIGE)

პროექტი: „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ (CSSIGE)  დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, ხოლო თანადამფინანსებელია...

დაწვრილებით

ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება

პროექტი: ,,ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება“. დაფინანსებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო...

დაწვრილებით

სამოქალაქო განათლების პროგრამა "მომავლის თაობა"

პროექტი:სამოქალაქო განათლების პროგრამა „მომავლის თაობა“ , დაფინანსებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო...

დაწვრილებით

ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისთვის

პროექტის სახელწოდება: „ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით...

დაწვრილებით

ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამის სახელწოდება:“ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა” არის აშშ-ის...

დაწვრილებით

უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის

პროექტი: “უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის” დაფინანსებულია...

დაწვრილებით