ათინათის მისიაა

განათლებული, ტოლერანტი  და თავისუფალი საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. ამისათვის, „ათინათი“  ახორციელებს მოქალაქეთა კომპეტენტურობის ამაღლების, უფლებების დაცვის, შესაძლებლობების  გაზრდის და ეკონომიკური გაძლიერების ხელშემწყობ პროგრამებს, ხელს უწყობს დასავლეთ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას და  მოსახლეობის ინფორმირებულობას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ასევე იხილეთ კატეგორიაში: ჩვენ შესახებ

ათინათის ისტორია

ჩვენი გუნდი