ჩვენი გუნდი

„ათინათის“  გუნდი აერთიანებს პროფესიონალ ტრენერებს, ჟურნალისტებს, ახალგაზრდულ მუშაკებსა და მოხალისეებს. წლების განმავლობაში ჩვენ ერთად ვიზრდებით, ვვითარდებით და ვიწრთობით. დღეს „ათინათში“  40-მდე  ადამიანი იღწვის პროექტების წარმატებულად განხორციელებისა და ორგანიზაციის მიზნების მისაღწევად.  
„ათინათის“  კვალიფიცური კადრების სამჭედლოსაც ეძახიან. ძალიან საამაყოა, რომ „ათინათში“  გამოზრდილმა ახალგაზრდებმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების ცნობილ ორგანიზაციებში დაიმკვიდრეს ღირსეული და წამყვანი პოზიციები.  

 „ათინათის“ გუნდს გააჩნია მკვეთრად განსაზღვრული ფასეულობები, რომლებსაც ეფუძნება მისი ყოველდღიური საქმიანობა:

    პროფესიონალიზმი;
    ერთმანეთის აზრის პატივისცემა;
    სამართლიანობა;
    ტოლერანტობა;
    გამჭვირვალობა და ღიაობა;
    ეროვნული ტრადიციების პატივისცემა და ევროპული ფასეულობების დამკვიდრება;

პროფესიონალიზმი – საქმის ცოდნა და  სამუშაოსადმი გულმოდგინე მიდგომა, აღებული პასუხისმგებლობის გააზრება და ვალდებულებათა დროულად და ხარისხიანად შესრულება „ათინათისთვის“  უმნიშვნელოვანესია.

ერთმანეთის აზრის პატივისცემა -„ათინათის“  ყველა თანამშრომელისათვის განსხვავებული აზრი მისაღებია და მისი პატივისცემა აუცილებელია, მიუხედავად იმისა, ეთანხმებიან თუ არა მას.

სამართლიანობა – „ათინათისათვის“ ფასეულია პატიოსნება, კეთილსინდისიერება და ობიექტურობა, რაც სამართლიანი ურთიერთობების წინაპირობაა.

ტოლერანტობა – განსხვავებულობის მიმართ შემწყნარებლობა და მათი გარიყული ნაწილის საზოგადოებასთან ინტეგრაცია „ათინათის“  თანამშრომლების ერთ–ერთი უმთავრესი მამოძრავებელი ძალაა.

გამჭვირვალობა და ღიაობა – „ათინათის“  საქმიანობა საზოგადოებისათვის არის გამჭვირვალე და მის ხელთ არსებული სხვა ინფორმაცია  ღია და ხელმისაწვდომია. 
ეროვნული ტრადიციების პატივისცემა და ევროპული  ფასეულობების დამკვიდრება  მნიშვნელოვანია ყველა „ათინათელისათვის“,  რაც ხელს უწყობს დამოუკიდებელი, ღია და  დემოკრატიული საზოგადოების შექმნას.

ამ ფასეულობებით მოვდივართ 25 წელია და ვცდილობთ მათი გათვალისწინებით უკეთესობისკენ შევცვალოთ ჩვენი მოსახლეობის ცხოვრება.
 

ასევე იხილეთ კატეგორიაში: ჩვენ შესახებ

ათინათის მისიაა

ათინათის ისტორია