ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამის სახელწოდება:

‘ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა’ არის აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG). 
პროგრამა ხანგრძლივობა:2015–2021 წელი.
პროგრამის ახალგაზრდული კომპონენტის პარტნიორი ორგანიზაციები: ასოციაცია ‘ათინათი’, გორის კეთილდღეობისადაგანვითარებისცენტრი, ოზურგეთის ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი, მარნეულის ახალგაზრდული ცენტრი, დემოკრატ-მესხთა კავშირი, თელავის  განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი, ბათუმის ‘თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი’, ქალთა ორგანიზაცია ‘ფაროსი’, ფონდი ‘ალპე’ და ილიას უნივერსიტეტი, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამიზნე ქალაქები:

თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, ახალციხე, ახალქალაქი, ნინოწმინდა, დმანისი, მარნეული, თელავი, გორი, გარდაბანი, ოზურგეთი

პროექტის მიზანი

პროგრამა მიზნად ისახავს ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების შესახებ სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას,  ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობას და არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერებას, დისკრიმინაციასთან და სიძულვილის ენასთან ბრძოლას. 

სამიზნე ჯგუფი

პირდაპირი ბენეფიციარების ასაკობრივი ჯგუფი: 18-25 წელი (შესაძლებელია უფრო პატარა ასაკის ახალგაზრდების ჩართვა არაპირდაპირ ბენეფიციარებად).

ამოცანები

#1: ეროვნული ინტეგრაციის გასაძლიერებლად საქართველოში;
#2: არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერება სამოქალაქო ჩართულობისა და მრავალფეროვნების მართვის მიმართულებებით;
#3: არასამთავრობო ორგანიზაციების ბაზაზე ახალგაზრდული სამოქალაქო ცენტრების ფუნქციონირებას;  
#4: სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდებს შორის ურთიერთობისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
#5: საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისა და ეროვნული დისკუსიის წახალისება

საქმიანობები ამოცანების მიხედვით:

•    სხვადასხვა რეგიონის ახალგაზრდებს შორის ურთიერთობისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით საგანმანათლებლო, გაცვლითი და სხვა პროგრამების განხორციელებას;
•    საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისა და ეროვნული დისკუსიის წახალისების მიზნით რეგიონალური და ნაციონალური მედია რესურსების გამოყენებას.
•    მიკრო-გრანტების გაცემას ახალგაზრდებზე;
•    ადგილობრივ სამოქალაქო აქტივიზმს ახალგაზრდების მიერ
ადვოკატირებას და ადგილობრივი საჭიროებების მოგვარება;
•    ყოველწლიურ შეხვედრები/კონფერენციები;
•    სტაჟირების შესაძლებლობები;
•    საორიენტაციო ტრენინგები დასაქმებისთვის; 
•    თანამშრომლობა კერძო სექტორთან და აკადემიასთან;
•    ტრენინგები, სემინარები;
•    სიმულაციურ თამაშები;
•    ახალგაზრდულიკამპანიები.