2017-11-07 - Georgian Civil Society Sustainability Initiative სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა


logo1

პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ (CSSIGE)  ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტთან (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან  (CSRDG)  და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით.

პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი.

 

ინიციატივა მიზნად ისახავს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებისათვის არსებული გარემოს გაუმჯობესებას, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებას, ბენეფიციართა მიმართ მათი ანგარიშვალდებულების გაზრდასა და სხვა აქტორებთან კავშირების გაფართოებას.

 

პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით შექმნილია 10 რეგიონული ჰაბი. ასოციაცია „ათინათი“ წარმოადგენს  ჰაბს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, რომელიც უზრუნველყოფს რეგიონულ დონეზე პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობების ეფექტიანობას და მდგრადობას, ასევე, გამოცდილების გაზიარებასა  და რეგიონული ქსელების ხელშეწყობას. აღნიშნული თავის  მხრივ გულისხმობს:

რეგიონული ჰაბის მუშაობის მიზნობრივ ჯგუფს წარმოადგენს: რეგისტრირებული  CSO და CBO; საინიციატივო ჯგუფები; მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა; ბიზნესი;  მედია; ახალგაზრდები/მოზარდები.

 

პროექტის ფარგლებში, ასოციაცია „ათინათი“ მზად არის დამატებით მოგაწოდოთ ინფორმაცია სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში გამოცხადებული საგრანტო კონკურსების, პროექტების, ტრენინგების, საგანმანათლებლო კურსებისა და  თქვენთვის სასარგებლო სერვისების შესახებ.

ასევე, გაგიწიოთ კონსულტაცია სხვადასხვა საკითხებში, მათ შორის გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსებთან, საგრანტო განაცხადების შედგენის საკითხებთან დაკავშირებით.

 

კონსულტაციები გაიცემა როგორც რეგიონული ჰაბის ოფისში, მისამართზე: ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. 94,  ასევე  ტელეფონის საშუალებით:

+995 571 47 00 74 – ივეტა როდონაია

+995 571 05 10 59 – თამარ გამსახურდია

+995 599 51 51 43  – მაკა კორკელია

რეგიონის მაცხოვრებლებს, სახელისუფლო სტრუქტურებს, რეგიონში მუშაობით დაინტერესებულ  ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს,  გთავაზობთ ინფორმაციას (ქართულ/ინგლისურ ენებზე) რეგიონში მოქმედი არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასოციაციების  და სათემო კავშირების შესახებ, მუნიციპალიტეტების მიხედვით.

რეგიონული ჰაბი ხელს უწყობს სხვადასხვა სექტორის განვითარებას, ასევე მულტისექტორული თანამშრომლობის განვითარებას. ღია არის ნებისმიერი ინიციატივის მიმართ, რომელიც მიმართულია სამოქალაქო საზოგადოების საფუძვლების გამყარებაზე. ორგანიზებას უწევს და ატარებს რეგიონული დისკუსიებს, ტრენინგებს, სემინარებს, საინფორმაციო და ცნობიერების ამაღლებაზე მიმართულ კამპანიებს.

რეგიონული ჰაბის პროექტს ინფორმაციულ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს პროექტისთვის შექმნილი ფეისბუქ გვერდი და რადიო „ათინათი, რომელიც სისტემატურად აშუქებს სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული HUB–ის  მუშაობას, პროქტის ღონისძიებებს,  ინტერსექტორული თანამშრომლობის წარმატებულ ქეისებსა და სხვ.

 

მოსახლეობაში მოხალისეობრივი  პრინციპების პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით, სამუშაო შეხვედრებს  ორმხრივი მოხალისეობის პლატფორმის “დროის ბანკის” შესახებ (https://edec.timerepublik.com/

 

 

 

The project  ”Georgian Civil Society Sustainability Initiative”  (CSSIGE) was developed and is implemented by the consortium lead by the Konrad­-Adenauer­-Stiftung in cooperation with four Georgian Civil Society Organizations: Civil Society Institute (CSI), Center for Training and Consultancy (CTC), Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG) and Education Development and Employment Center (EDEC).

The project is funded by the European Union and co-funded by the Konrad-Adenauer-Stiftung.

The overall objective of the initiative is to improve the operational environment for civil society in Georgia, through empowering CSOs, increasing their accountability towards constituencies and amplifying their linkages to other actors.

 

In order to ensure efficient outreach and sustainability of the “Georgian Civil Society Sustainability Initiative“ and its outcomes nation-wide, as well as contribute to experience sharing and networking on regional and national levels, the project established hubs in all 10 regions of Georgia. Association ATINATI is a regional hub for CSSIGE in Samegrelo-Zemo Svaneti.

 

As all hubs of the project, ATINATI supports CSSIGE with efficient outreach and sustainability and contributes to the experience sharing and networking on regional and national levels. Similar to other HUBs, ATINATI:

 

The target group for regional hub work is: Registered CSO and CBO; Initiative groups; Municipal self-government; business; The media; Youth.

 

Within the framework of the project, Association ATINATI is ready to provide with additional information on g_r_a_n_t_ competitions, projects, trainings, educational courses and useful services announced in Samegrelo-Zemo Svaneti Region.

Also, consult on a variety of issues, including announced g_r_a_n_t_ competitions and Proposal Writing.

Consultations will be given at the Regional Hub office at: 94 Rustaveli st, Zugdidi, also by phone:

Residents of the Region, Government agencies, local and international organizations interested in working in the Region, we provide information (in Georgian / English) on non-governmental organizations, associations and community associations operating in the region, according to the municipalities.

The Regional Hub promotes the development of various sectors, as well as the development of multisectoral cooperation. It is open to any initiative aimed at strengthening the foundations of Civil Society. Organizes and conducts regional discussions, trainings, seminars, information and awareness raising campaigns.

 

The Regional Hub project is supported by the Facebook page created for the project and Radio Atinati, which systematically covers the work of Samegrelo Zemo Svaneti Regional HUB, project activities, successful inter-sectoral cooperation cases, etc.

 

In connection with the popularization of youth volunteer principles, workshops on the bilateral volunteer platform “Time Bank” (https://edec.timerepublik.com/.

„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“  ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტთან (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან  (CSRDG)  და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით.

პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი.

logoebi